Salgs- og leveringsbetingelser Smartlapper.no

Salgs- og leveringsbetingelser er ganske kjedelig å lese. Det er mange henvisninger til lover og regler, og språket er ikke veldig underholdende. Likevel er det viktig at du gjør deg kjent med dem. Betingelsene beskriver dine rettigheter som forbruker, og hvordan vi som nettbutikk jobber. I det første avsnittet under får du en kort oppsummering av de viktigste elementene i våre betingelser. Litt lenger ned kan du lese våre komplette salgs- og leveringsbetingelser.

Kort oppsummering av våre salgs- og leveringsbetingelser:
Nettbutikken Smartlapper.no er eid av det norske selskapet Navnelapper AS. Gjennom nettbutikken smartlapper.no tilbyr selskapet navnelapper som brukes for å feste på klær, matbokser, drikkeflasker, leker og andre eiendeler man ikke ønsker å miste. Smartlapper tilbyr også andre produkter som er relevante for småbarnsforeldre, slik som matbokser, drikkeflasker, reflekser mv.

Smartlapper.no følger norsk lovgivning, og du som forbruker er beskyttet av gjeldende norske lover og regler.

Smartlapper.no tilbyr 100 dagers angrefrist på navnelapper. Dette er ganske unikt. I følge norsk lov er ikke Smartlapper.no forpliktet til å tilby angrefrist i det hele tatt, siden navnelappene er såkalt tilvirkede varer. Dvs, at produktene du kjøper er spesielt laget for deg, og smartlapper.no kan ikke videreselge ditt produkt til noen andre. Smartlapper.no har likevel valgt å tilby denne helt unike rettigheten til alle våre kunder, fordi vi er opptatt av at alle kundene blir 100% fornøyd med navnelappene vi leverer. Derfor har Smartlapper.no også lansert vår egen, helt unike 100% fornøyd garanti ved kjøp av navnelapper. Ved kjøp av andre produkter gjelder vanlig betingelser ihht norsk lovgivning, dvs. at du har 14 dagers angrefrist fra du mottar varen.

Navnelappene du kjøper på smartlapper.no fraktes til deg med Posten Norge som ordinær brevpost. Øvrige produkter sendes med Helt Hjem Netthandel AS, hvilket betyr at pakken leveres på din dør, evt. nærmeste utleveringssted, og du mottar en sporingskode på pakken.

Smartlapper.no tilbyr meget rask levering. Alle bestillinger av navnelapper som er registrert i vårt system før kl. 13:00 på hverdager vil bli produsert, pakket og sendt til deg samme dag. Normal leveringstid er dermed 1 til 3 arbeidsdager. Ved kjøp av andre produkter enn navnelapper, eller ved kjøp av navnelapper og et annet produkt vil leveringstiden normalt være mellom 1 og 4 arbeidsdager.

På smartlapper.no kan du betale med Vipps, faktura, Visa eller MasterCard. Betalingen på faktura gjøres til AfterPay / Riverty med 14 dagers kredittid. Ved betaling med faktura tilkommer et fakturagebyr på 45,- kroner.  Betaling med kort, gjøres via Stripe. Smartlapper.no har ikke tilgang til dine kortdata.

Smartlapper.no tilbyr gratis frakt på alle produktene vi selger. Du vil ikke oppleve at prisen øker når du kommer til siste side i betalingsløsningen. Prisen du ser i nettbutikken er den faktiske prisen du skal betale – inkludert merverdiavgift. Enkelt og greit. Eneste unntak er fakturagebyr på kroner 45,- dersom du velger fakturabetaling.

Nedenfor kan du lese våre komplette salgsbetingelser, som er basert på forbrukerombudets standard salgsbetingelser for kjøp av varer over internett. Dersom du har spørsmål til våre salgsbetingelser er du velkommen til å kontakte vår kundeservice pr e-post [email protected] eller pr telefon 66 90 69 66.

Versjon 1.3

Innledning:
Dette kjøpet er regulert av nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av varer på Smartlapper.no. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettsloven og ehandelsloven, og disse lovene gir forbruker ufravikelige rettigheter. Vilkårene i kontrakten skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

1. Avtalen
Avtalen mellom deg og Smartlapper.no består av opplysningene Smartlapper.no gir om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken (herunder blant annet opplysninger om varens art, mengde, kvalitet, andre egenskaper, pris og leveringsbetingelser), eventuell direkte korrespondanse mellom partene (for eksempel e-post) samt disse salgsbetingelsene.

Ved motstrid mellom opplysningene Smartlapper.no har gitt om kjøpet i bestillingsløsningen i nettbutikken, direkte korrespondanse mellom partene og vilkårene i salgsbetingelsene, går direkte korrespondanse mellom partene og opplysningene gitt i bestillingsløsningen foran salgsbetingelsene, så fremt det ikke strider mot bindende lovgivning.

Partene  
Selger  
Firmanavn: Navnelapper AS / smartlapper.no
Adresse: Postboks 99, 1380 Heggedal
E-post: [email protected]
Telefonnummer: 66 90 69 66
Org. nr.: NO 997 972 902 MVA

Kjøper er den person som foretar bestillingen (deg).

2. Priser
Prisene, som er oppgitt i nettbutikken er prisen du skal betale. Prisen er inkludert merverdiavgift. Prisene oppgis i norske kroner. Opplysninger om den totale prisen du skal betale gis i bestillingsløsningen før bestilling er foretatt. Smartlapper.no tilbyr ingen prismessige overraskelser i handlevognen.

3. Avtaleinngåelse
Avtalen er bindende for begge parter når din bestilling er mottatt av Smartlapper.no. En part er likevel ikke bundet av avtalen hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Smartlapper.no i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i din bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

4. Ordrebekreftelse
Når Smartlapper.no har mottatt din bestilling, sender Smartlapper.no en ordrebekreftelse via e-post til deg umiddelbart. Det anbefales at du kontrollerer at ordrebekreftelsen stemmer overens med bestillingen med hensyn til antall, varetype, pris osv. Er det ikke samsvar mellom bestillingen og ordrebekreftelsen, bør du ta kontakt med Smartlapper.no så snart som mulig. I ordrebekreftelsen ligger det også vedlagt et angrerettskjema. Dette skal benyttes dersom du ønsker å returnere en vare.

5. Betaling
Prisene oppgitt ved bestilling og gjengitt i ordrebekreftelsen er gjeldende for avtalen. Smartlapper.no kan kreve betaling for varen fra det tidspunkt den blir sendt fra Smartlapper.no til deg. Kjøp på Smartlapper.no kan betales med Vipps, faktura, VISA og MasterCard. Ved betaling med kredittkort, vil lov om kredittkjøp komme til anvendelse. Ved betaling med faktura tilkommer et fakturagebyr på 45,- kroner.

14 dagers kredittid gjelder ved betaling med faktura. Fordringen/fakturaen overdras i sin helhet til AfterPay / Riverty. Befriende betaling kan kun skje ved betaling til Riverty. Selger har salgspant i Produkter levert til Kjøper frem til betaling inkludert eventuelle gebyr, renter og omkostninger er gjort opp. Selger, i samarbeid med Riverty, forbeholder seg retten til å innhente kredittopplysninger av Kjøper ved bestilling, løpende gjennom kundeforholdet, samt ved mislighold av betalingsforpliktelser. Ved kredittforespørsel vil det sendes gjenpartsbrev til Kjøper kredittvurdert per e-post og/eller brev. Betaling skal skje senest ved betalingsfrist angitt på faktura. Ved forsinket betaling påløper purregebyr etter lovens maksimalt tillatte sats ved purringstidspunktet. Ved fortsatt uteblivelse av betaling sendes kravet til inkasso, hvor renter og salærer ilegges etter lovens satser. Dersom du har spørsmål knyttet til fakturabetaling skal du rette din henvendelse til Riverty ved å gå til my.riverty.com. Du kan også ringe Riverty på telefon nr 22 87 89 70 eller sende en e-post til [email protected].

6. Levering
Alle bestillinger av navnelapper som er registrert i vårt system før kl. 13:00 på hverdager vil bli produsert, pakket og sendt til deg samme dag som ordinær brevpost. Normal leveringstid er 1 til 3 arbeidsdager.

Ved kjøp av andre produkter enn navnelapper, eller ved kjøp av navnelapper i kombinasjon med et annet produkt vil pakken leveres gjennom Helt Hjem Netthandel AS, hvilket betyr at pakken vil leveres på din dør om natten. Du vil motta en sporingskode slik at du kan følge varens ferd fra oss til deg. Leveringstiden er normalt mellom 1 og 4 dager.

7. Risikoen for varen
Risikoen for varen går over på deg når du har mottatt varen i henhold til avtalen. Hvis leveringstiden er kommet og du unnlater å overta en vare som er stilt til din rådighet etter avtalen, har du likevel risikoen for tap eller skade som skyldes egenskaper ved varen selv.

8. Angrerett
Du kan angre kjøpet av varen. Angrerett innebærer at du uten grunn kan returnere varen til Smartlapper.no selv om det ikke er noen mangel ved den og selv om den ikke er levert.

Ved kjøp av navnelapper fra Smartlapper.no har du rett til å returnere en vare i hele 100 dager etter at varen er mottatt. Dersom du har kjøpt en annen vare enn navnelapper gjelder vanlig angrefrist på 14 dager.

Meldingen om retur må inneholde ditt navn, hvilket ordrenummer eller fakturanummer returen gjelder, en kort beskrivelse av hvorfor du ønsker å returnere varene samt hvordan du kommer til å returnere varen til Smartlapper.no. Meldingen gis til Smartlapper.no via e-postadresse [email protected] eller pr telefon 66 90 69 66. Når varen(e) sendes tilbake til Smartlapper må du også fylle ut og legge ved angrerettskjemaet som du mottok som vedlegg i din ordrebekreftelse.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til Smartlapper.no innen rimelig tid. Smartlapper.no er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til deg innen 14 dager fra den dag Smartlapper.no mottar varen. Ved bruk av angrerett må du betale for retur av varen til Smartlapper.no. Du er også ansvarlig for eventuelt bortkomne varer.

Du kan undersøke produktet før du angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til Smartlapper.no i tilnærmet samme stand som den var i da du mottok varen. Du kan ikke angre på kjøp av varer som av hensyn til hygiene og helsevern ikke er egnet for retur når varens forseglingen er blitt brutt. Øvrige unntak fra angreretten er definert i Angrerettlovens § 22.

Hva skal sendes tilbake, og hvor?
Ved bruk av angreretten skal du sende varen tilbake til Smartlapper.no i original emballasje sammen med en kopi av ordrebekreftelsen og utfylt angrerettskjema. Godt innpakket sendes pakken, ordrebekreftelsen og utfylt angrerettskjema til:

Smartlapper.no
PB 19
4855 Froland

9. Undersøkelse av varen
Når du mottar varen, anbefales det at du i rimelig utstrekning undersøker om den er i samsvar med bestillingen, om den har blitt skadet under transporten eller om den ellers har mangler. Hvis varen ikke samsvarer med bestillingen eller har mangler, må du melde fra til Smartlapper.no ved reklamasjon jf. kontraktens punkt 10.

10. Reklamasjon ved mangel
Dersom det foreligger en mangel ved varen, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget den, gi Smartlapper.no melding om at du vil påberope seg mangelen. Ved mangel i en leveranse ber vi deg straks rette en henvendelse til tlf 66 90 69 66 eller til e-post [email protected] med informasjon om fakturanummer eller ordrenummer og en beskrivelse av mangelen. Avhengig av den konkrete situasjonen vil du motta videre instrukser.

Er reklamasjonen berettiget refunderer Smartlapper dine rimelige fraktomkostninger ved å sende varen i retur. I motsatt fall skal du selv betale utgifter til transport, herunder våre fraktomkostninger til returnering av varen etter undersøkelse. Husk at varen alltid skal sendes i forsvarlig emballasje. Du har selv ansvaret for pakken/varene inntil Smartlapper.no mottar den. Ta derfor vare på postkvitteringen inkl. opplysninger om fraktomkostninger samt evt. sporingsnummer. Bemerk! Smartlapper.no aksepterer ikke pakker som blir sendt pr. postoppkrav. Ved forsinket leveranse av varen må krav rettes til Selger innen rimelig tid etter at leveringstiden er kommet og varen ikke er levert.

11. Dine rettigheter ved forsinkelse
Dersom Smartlapper.no ikke leverer varen eller leverer den for sent i henhold til avtalen mellom partene, og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpslovens kapittel 5 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, kreve oppfyllelse, heve avtalen og kreve erstatning fra Smartlapper.no.

Oppfyllelse: Dersom Smartlapper.no ikke leverer varen på leveringstidspunktet, kan du fastholde kjøpet og sette en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse fra Smartlapper.no. Du kan likevel ikke kreve oppfyllelse dersom det foreligger en hindring som Smartlapper.no ikke kan overvinne eller dersom oppfyllelse vil medføre en så stor ulempe eller kostnad for Smartlapper.no at det står i vesentlig misforhold til din interesse i at Smartlapper.no oppfyller. Faller vanskene bort innen rimelig tid, kan du kreve oppfyllelse.

Heving: Du kan heve avtalen med Smartlapper.no dersom forsinkelsen er vesentlig eller hvis Smartlapper.no ikke leverer varen innen den tilleggsfristen for oppfyllelse som du har fastsatt. Du kan likevel ikke heve avtalen mens tilleggsfristen løper, med mindre Smartlapper.no har sagt at vi ikke vil oppfylle innen fristen.

Erstatning: Du kan videre kreve erstatning for tap du lider som følge av forsinkelsen fra Smartlapper.nos side jf. forbrukerkjøpslovens § 24. Du må melde krav til Smartlapper.no ved reklamasjon jf. denne kontraktens punkt 10.

12. Dine rettigheter ved mangel
Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes deg eller forhold på din side, kan du i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og erstatning fra Selgeren.

Retting eller omlevering: Dersom varen har en mangel, kan du kreve at Smartlapper.no retter mangelen eller omleverer tilsvarende vare. Smartlapper.no kan motsette seg ditt krav dersom gjennomføringen av kravet er umulig eller volder Smartlapper.no urimelige kostnader. Smartlapper.no skal foreta rettingen eller omleveringen innen rimelig tid. Retting eller omlevering skal foretas uten kostnad for deg, uten risiko for at du ikke får dekket dine utlegg og uten vesentlig ulempe for deg. Smartlapper.no kan ikke foreta mer enn to forsøk på retting eller omlevering for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere forsøk er rimelig. Selv om du verken krever retting eller omlevering, kan Smartlapper.no tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold. Dersom Smartlapper.no sørger for slik retting eller omlevering, kan du ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag: Dersom mangelen ikke rettes eller omleveres, kan du kreve forholdsmessig prisavslag.

Heving: I stedet for prisavslag kan du heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.

Erstatning: Du kan også kreve erstatning for økonomisk tap du lider som følge av at varen har en mangel jf. forbrukerkjøpslovens § 33.

Du må melde krav til Smartlapper.no ved reklamasjon jf denne kontraktens punkt 10. Reglene om reklamasjon gjelder i tillegg til, og uavhengig av, reglene om angrerett og eventuelle garantier stilt av Smartlapper.no.

13. Smartlapper.no sine rettigheter ved Kjøperens mislighold
Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes Smartlapper.no eller forhold på Smartlapper.no side, kan Smartlapper.no i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene holde varen tilbake, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt erstatning fra Kjøperen. Smartlapper.no kan også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling, inkassogebyr og gebyr ved ikke- forskuddsbetalte uavhentede varer.

Oppfyllelse: Dersom du ikke betaler, kan Smartlapper.no fastholde kjøpet og kreve at du betaler kjøpesummen (oppfyllelse). Er varen ikke levert, taper Smartlapper.no sin rett dersom Smartlapper.no venter urimelig lenge med å fremme kravet.

Heving: Ved vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra deg, kan Smartlapper.no heve avtalen. Smartlapper.no kan likevel ikke heve etter at kjøpesummen er betalt. Smartlapper.no kan også heve kjøpet dersom du ikke betaler innen en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse som Smartlapper.no har fastsatt. Smartlapper.no kan likevel ikke heve mens tilleggsfristen løper, med mindre du har sagt at du ikke vil betale.

Erstatning: Smartlapper.no kan kreve erstatning fra deg for økonomisk tap Smartlapper.no lider som følge av kontraktsbrudd fra din side jf. forbrukerkjøpslovens § 46.

Renter ved forsinket betaling/inkassogebyr: Dersom du ikke betaler kjøpesummen i henhold til avtalen, kan Smartlapper.no kreve renter av kjøpesummen etter lov om renter ved forsinket betaling. Ved manglende betaling kan kravet, etter forutgående varsel, bli sendt til inkasso, og du kan da bli holdt ansvarlig for gebyrer etter lov om inkassovirksomhet og annen inndrivning av forfalte pengekrav.

Gebyr ved uavhentede varer: Dersom du unnlater å hente varer fra postutleveringssted, kan Smartlapper.no belaste deg med et gebyr på kr 199,- som dekker administrasjon og retur av varen.

14. Personopplysninger
For at du skal kunne inngå avtale med Smartlapper.no har Smartlapper.no behov for blant annet ditt navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Du finner utfyllende informasjon i vår personvernerklæring.

15. Konfliktløsning
Kjøp av varer på Smartlapper.no er underlagt norsk lov. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom minnelig løsning ikke oppnås etter megling i Forbrukerrådet, kan partene skriftlig begjære at Forbrukerrådet fremmer tvisten for Forbrukertvistutvalget. Vedtak av Forbrukertvistutvalget er rettskraftig fire uker etter forkynning. Før vedtaket er rettskraftig, kan partene, ved innsendelse av stevning til Forbrukertvistutvalget, bringe vedtaket inn for tingretten i Asker og Bærum.