På denne siden kan du finne informasjon om:

 • Vår personvernerklæring
 • Informasjon om cookies / informasjonskapsler
 • Lovmessig grunnlag for behandling av dine personopplysninger
 • Hvor lenge vi oppbevarer dine personopplysninger

Aller først: de tre viktigste tjenestene på denne siden:

Slett brukerKlikk her for å slette brukerinformasjonen din.

Rediger brukerKlikk her for å redigere brukerinformasjonen din.

Last nedKlikk her for å laste ned brukerinformasjonen din for å få full oversikt over informasjonen vi har lagret om din bruker.

PERSONVERNERKLÆRING

Smartlapper samler inn og bruker personopplysninger, det vil si data som kan knyttes til våre brukere. I den forbindelse har vi ansvar for å håndtere data på en sikker og brukervennlig måte, som oppfyller både lovkrav og de forventningene brukerne våre har.

Det er Navnelapper AS som er behandlingsansvarlig virksomhet for behandlingen av personopplysninger beskrevet i denne erklæringen. Dersom du har kjøpt produkter på smartlapper.no er Navnelapper AS behandlingsansvarlig for behandling av personopplysninger i forbindelse med leveranse og administrasjon av ditt kjøp og din konto. Dersom du har spørsmål eller innspill knyttet til vår behandling av personopplysninger kan du kontakte oss ved å sende en e-post.

Hva bruker Smartlapper.no mine data til?

Smartlapper.no samler inn og bruker data for å kunne tilby alle våre brukere de beste digitale tjenestene. Overordnet bruker vi data til å:

 • tilpasse innhold, som å foreslå produkter og vise registrert leveringsadresse,
 • kontinuerlig forbedre produktene våre. Vi analyserer adferden til grupper av brukere, og ser eksempelvis på hva slags innhold som blir besøkt eller hvilken funksjonalitet brukere aktivt tar i bruk (f.eks. valg av produkt, påmelding til nyhetsbrev, opprettelse av brukerkonto). Dette gjør at vi kan rette fokus mot og gjøre en innsats på de områdene som er viktigst for brukerne våre.

Når vi håndterer data, er det vår fremste oppgave å gjøre dette på en sikker og god måte i samsvar med de forventningene brukerne våre har. Vi må også oppfylle en rekke krav som stilles i norsk og europeisk lovverk. Blant annet må all behandling av personopplysninger ha et formål og noe som kalles et behandlingsgrunnlag. Dette henger sammen med at det er du som eier dine opplysninger. Før vi kan samle og bruke opplysninger om deg, må vi forsikre oss om at vårt formål har et behandlingsgrunnlag. Videre må vi sørge for at persondata slettes når formålet med behandlingen er oppnådd.

Hvor lenge lagrer Navnelapper AS personopplysningene mine?

Vi skal slette personopplysninger når det ikke lenger er nødvendig å behandle dem. Hvor lenge det er nødvendig å behandle personopplysninger varierer avhengig av formålet med behandlingen. I Navnelapper AS har vi klare regler og rutiner for sletting av personopplysninger. Noen opplysninger slettes etter kort tid og andre opplysninger lagres i lengre perioder. Du kan finne detaljert informasjon om våre rutiner for lagringstid lenger ned på denne siden.

Bruk av databehandlere

Vi benytter oss av tjenesteleverandører som utfører enkelte oppgaver for oss. Noen av disse tjenesteleverandørene vil ha tilgang til personopplysninger. Et eksempel på en tjeneste vi får levert er kapasitet for lagring av data. Tjenesteleverandørene er såkalte databehandlere for oss. Det betyr at Navnelapper AS fremdeles har ansvaret for håndteringen av data. Selskap som er databehandler kan bare håndtere opplysninger for å levere den aktuelle tjenesten til oss, og har ikke anledning til å behandle opplysningene på annen måte enn slik vi bestemmer. Dette betyr at tjenesteleverandører heller ikke kan bruke opplysningene til egne formål. Navnelapper AS sin bruk av databehandlere vurderes grundig med tanke på blant annet informasjonssikkerhet, for å sikre at dataene behandles på forsvarlig måte. Vi inngår skriftlige databehandleravtaler med våre leverandører, i tråd med kravene som stilles i lovgivningen.

Enkelte av våre databehandlere behandler personopplysninger utenfor Norge og EU. At data behandles utenfor Norge og også utenfor EU, er vanlig og lovlig, forutsatt at man oppfyller enkelte tilleggskrav for å sikre beskyttelse av dataene.

Hvilke rettigheter har jeg – og hvordan går jeg frem til å benytte meg av rettighetene mine?

Dine personopplysninger er dine data og du har sterke rettigheter; du har rett til å få innsyn i opplysningene dine, du har rett til å få rettet eller slettet opplysninger vi har om deg, og du kan be om at databehandlingen begrenses dersom du for eksempel mener at behandlingen er ulovlig. Visse data har du dessuten anledning til å motta i et digitalt format eller få overført til andre virksomheter dersom du skulle ønske det; rett til såkalt dataportabilitet. Nedenfor forklarer vi disse rettighetene nærmere, i tillegg til å også beskrive hvordan du kan gå frem dersom du ønsker å benytte deg av en eller flere av disse rettighetene. Dersom du ikke vet om Navnelapper AS behandler personopplysninger om deg kan du be om bekreftelse på dette ved å kontakte Navnelapper AS.

 • Din rett til å se opplysninger vi behandler om deg (rett til innsyn). Du har rett til å få se hvilke opplysninger om deg vi behandler. For å be om innsyn, klikker du her. (link to data take-out feature)
 • Din rett til å få endret uriktige opplysninger. Du har rett til å få feilaktig informasjon rettet. Du kan selv oppdatere en del opplysninger på Min Side. (link to My account page).
 • Din rett til å få data slettet (“retten til å bli glemt”). Du har som hovedregel rett til å få slettet dine personopplysninger. For å be om sletting, klikker her. (link to “delete me” feature) Vær oppmerksom på at lovpålagte opplysninger om ordredata er ikke mulig å slette.

Vi vil minne om at det er enkelte unntak fra rettighetene vi har beskrevet her. Disse unntakene følger av lovgivningen, og kan for eksempel innebære at det ikke gis innsyn i enkelte opplysninger på grunn av hensynet til andre personers rettigheter og personvern, eller at enkelte personopplysninger ikke kan slettes fordi andre lovkrav eller hensyn medfører krav til lagringstid.

Hvis jeg tidligere har samtykket til at mine personopplysninger kan behandles av Navnelapper AS, kan jeg trekke dette samtykket tilbake?

Hvis du har samtykket til behandling av dine personopplysninger til et bestemt formål, kan du når som helst trekke samtykket tilbake. Vi vil da stanse den behandlingen av dine opplysninger som samtykket gjelder for.

Klager, innspill eller andre henvendelser

En av våre viktigste oppgaver er å forvalte data på en trygg, brukervennlig og ansvarlig måte. Dersom du er misfornøyd med vår behandling av personopplysninger, har forslag til hvordan vi kan forbedre oss eller andre innspill, kan du kontakte Navnelapper AS.

Du har også rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet: www.datatilsynet.no.

COOKIES / INFORMASJONSKAPSLER

I denne erklæringen finner du informasjon om bruk av informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring på nettsiden til Navnelapper AS, smartlapper.no.

Hva er informasjonskapsler (“cookies”) og lokal lagring av data?

Når du besøker smartlapper.no lagres ulike typer data lokalt på din enhet via nettleseren din. Slike “lokalt lagrede data” kan brukes til å tilpasse innhold og funksjoner på tjenestene til deg, og dermed bidra til å gjøre ditt besøk bedre tilrettelagt og mer meningsfullt for deg.

Den vanligste typen lokal lagring av data er informasjonskapsler (cookies). Dette er små tekstfiler som lagres på din enhet (PC, mobiltelefon eller nettbrett). Disse filene gjør at vi kan kjenne igjen nettleseren din.

I tillegg til informasjonskapsler bruker vi også annen liknende teknologi slik som nettbøyer/pikseletiketter. Dette er teknologi som kan kjenne igjen informasjonskapsler og identifikatorer, samt legge til rette for at tredjeparter kan plassere informasjonskapsler på enheten din.

Både Navnelapper AS og tredjeparter kan lagre data lokalt på enheten din når du bruker våre tjenester (mer om dette nedenfor).

Hva bruker vi informasjonskapsler og lokalt lagret data til?

Vi bruker lokal lagring av data for å:

 • Levere og tilpasse tjenestene våre til enheten og nettleseren du bruker
 • Gi deg relevant og tilpasset innhold
 • Måle og analysere trafikken på nettsidene
 • Utvikle og forbedre tjenestene våre
 • Målrette annonser og for å bygge målgrupper for markedsføringsformål
 • Tilby funksjoner som gjør det mulig å kommentere på eller dele artikler i sosiale nettverk

Både Navnelapper AS, våre underleverandører (for eksempel leverandører av analyseverktøy) og tredjeparter (for eksempel Facebook) lagrer data lokalt på din enhet.

I tabellen under finner du detaljerte opplysninger om hva slags informasjonskapsler og annen teknologi for lokal lagring vi benytter her:

Hvordan kan du administrere eller slette informasjonskapsler og lokalt lagrede data?

I innstillingene til nettleseren din finner du som regel en oversikt over alle informasjonskapsler som er lagret, som lar deg slette uønskede informasjonskapsler, angi om du aksepterer lagring av informasjonskapsler fra nettsidene du besøker og fra tredjeparter som er tilknyttet nettsidene, og eventuelt om du ønsker å bli varslet hver gang en ny informasjonskapsel blir lagret. En veiledning til hvordan dette kan gjøres i de mest vanlige nettlesere finnes her: https://nettvett.no/slik-administrer-du-informasjonskapsler/.

LOVMESSIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER

Navnelapper AS samler inn og bruker ulike typer personopplysninger. Dette gjør vi for å kunne fortsette å utvikle og forbedre våre tjenester.

Vi har omfattende regler som sikrer at prosessene vi benytter for å samle inn og behandle personopplysninger har lovmessig grunnlag. Dersom det rettslige grunnlaget vårt er «samtykke», trenger vi en tydelig godkjenning fra deg for å kunne samle inn og bruke de opplysningene som omfattes av den behandlingen. «Berettiget interesse» gjelder for de tilfellene der vi mener både du og Navnelapper AS har interesse av og forventning om at det blir samlet inn og behandlet personopplysninger for et bestemt formål. Når vi benytter berettiget interesse som behandlingsgrunnlag, gjør vi en nøye avveining mellom vårt berettigede behov for å bruke personopplysninger for å levere en tjeneste og respekten for ditt personvern. I denne prosessen gjør vi vårt beste for at dine interesser ivaretas. Dersom du er uenig i vår vurdering, kan du kontakte oss for å dele dine synspunkter med oss.

Det er greit å være oppmerksom på at vi samler inn og bruker enkelte personopplysninger som ikke ikke omfattes av disse to reglene. Det kan være på grunn av lovpålagte krav, som for eksempel regnskapslovgivning. Det kan også hende vi trenger å behandle noen typer personopplysninger for å kunne levere våre tjenester i henhold til kontrakten vi inngår med våre kunder.

Nedenfor finner du en oversikt over behandlingsgrunnlaget for behandling av personopplysninger.

Innstillinger for personvern Behandlingsgrunnlag Profil-data Konto-data Kommunikasjons-data Betalings-data Atferds-data Generert bruker-data Geodata
Jeg godkjenner at Navnelapper AS bruker data fra våre samarbeidspartnere for å holde brukerprofilen min oppdatert. Samtykke/ Berettiget interesse Profil-data Konto-data Kommunikasjons-data Betalings-data Atferds-data Generert bruker-data Geodata
Jeg godkjenner at Navnelapper AS kontakter meg med tilbud basert på hvordan jeg bruker smartlapper.no Samtykke/ Berettiget interesse Profil-data Konto-data Kommunikasjons-data Betalings-data Atferds-data Generert bruker-data Geodata
Jeg godkjenner at Navnelapper AS benytter data om hvordan jeg bruker Smartlapper.no for å gi meg bedre kundeservice. Berettiget interesse Profil-data Konto-data Kommunikasjons-data Betalings-data Atferds-data Generert bruker-data Geodata
Jeg godkjenner at Navnelapper AS benytter data om hvordan jeg bruker smartlapper.no, for å gi meg en bedre brukeropplevelse. Berettiget interesse Profil-data Konto-data Kommunikasjons-data Betalings-data Atferds-data Generert bruker-data Geodata
Jeg godkjenner at Navnelapper AS benytter data om hvordan jeg bruker smartlapper.no, for å sende meg et variert utvalg av relevant innhold. Berettiget interesse Profil-data Konto-data Kommunikasjons-data Betalings-data Atferds-data Generert bruker-data Geodata
Jeg godkjenner at Navnelapper AS benytter data om hvordan jeg bruker smartlapper.no for å finne andre som også kan være interessert i tjenesten. Berettiget interesse Profil-data Konto-data Kommunikasjons-data Betalings-data Atferds-data Generert bruker-data Geodata

For de tilfellene der behandlingsgrunnlaget er «Samtykke/Berettiget interesse» er det greit å vite at «samtykke» gjelder dersom du ikke har et aktivt kundeforhold til Navnelapper AS, og «berettiget interesse» gjelder dersom du har et aktivt kundeforhold.

HVOR LENGE VI OPPBEVARER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi lagrer dine personopplysninger i henhold til våre lagringsrutiner for dette. Tidsrommet vi oppbevarer de ulike datatypene er beskrevet i følgende tabell:

Datatype Datakategorier Lagringstid
Kontodata Navn, adresse osv. Registrert kunde: Ubegrenset. Ikke-registrert kunde: 5 år etter siste aktive handling
Profildata Innstillinger Preferanser Abonnementsdata Registrert kunde: Ubegrenset. Ikke-registrert kunde: 5 år etter siste aktive handling
Kommunikasjonsdata Kommunikasjon med kundeservice Registrert kunde: Ubegrenset. Ikke-registrert kunde: 5 år etter siste aktive handling
Betalingsdata Transaksjonshistorikk I henhold til pålagte lovkrav
Atferdsdata URLer, klikk/bla osv. For målrettede annonser: 30 dager etter innsamling av data. For personalisering/analyse: 18 måneder etter innsamling av data
Generert brukerdata Segmenter Prognoser For målrettede annonser: 30 dager etter innsamling av data. For personalisering/analyse: 18 måneder etter innsamling av data
Posisjonsdata GPS-koordinater IP-adresse 30 dager etter innsamling av data

V1.1

4/7/2018